change language
u bent in: home - vriendsc...de armen - de ouderen - het gehe... verbond - als leve...ite kost newsletterlink

Support the Community

  

Als leven moeite kost


 
afdrukvoorbeeld

Als leven moeite kost

De levensconditie van wie oud is wordt bezwaard met onnodige lasten die voortkomen uit de huidige maatschappelijke orde en uit bepaalde houdingen die gemeengoed geworden zijn en die door de samenleving niet worden afgestraft.

Eén van deze onnodige lasten is het verlies van menselijke waarde wanneer je uit de wereld van de productiviteit stapt. Hierbij komt de grote transformatie die de familie heeft ondergaan. De evolutie van een patriarchale familiestructuur naar een mononucleaire stedelijke familie die veel kleiner en kwetsbaarder is, zorgt ervoor dat bejaarden steeds vaker alleen staan tegenover de moeilijkheden die een vergevorderde leeftijd met zich brengt. De bejaarde met zijn vele behoeften wordt een last voor de kleine familie, in steden die menselijke nabijheid en het onderhouden van relaties niet bepaald bevorderen. Uiteindelijk wordt hij verbannen uit de eigen familie, de eigen geschiedenis, het eigen huis. In het meest extreme geval eindigt de bejaarde in een instelling. Wij zijn de eerste generatie voor wie het normaal is niet met de eigen ouders samen te wonen.

De slechtere levensomstandigheden van bejaarden zijn het gevolg van de manier waarop onze samenleving georganiseerd is, vooral in haar stedelijke dimensie. De bejaarde lijkt iemand te zijn die zijn tijd overleefd heeft, die ongewenst is. De bestaande officiële hulpdiensten zijn ontoereikend en weten zelden op adequate wijze om te gaan met de toenemende kwetsbaarheid en de zorg voor het behoud van de menselijke waardigheid van de bejaarden.

We zien steeds duidelijker een waar generatieconflict opdoemen. Denken we maar aan het debat over de reorganisatie van de sociale voorzieningen: de bejaarden met hun hoge eisen op het vlak van dienstverlening en gezondheidszorg kosten teveel. Ze zijn een last die het ons moeilijk maakt in de jongeren te investeren. Dergelijke stellingen worden van verschillende kanten beaamd, zonder in overweging te nemen dat de jongeren schatplichtig zijn aan de oudere generaties voor de welvaart die de huidige samenleving kent, om nog maar te zwijgen over de vrijheid en de democratie waarin onze landen vandaag leven.

De armoede en de eenzaamheid waarin veel bejaarden leven, maken duidelijk hoe in onze samenleving het utilitaire denken steeds meer de bovenhand haalt. Uiteindelijk blijven de bejaarden achter met de kwellende gedachte dat het beter is zich terug te trekken uit de maatschappij. Door de vooruitgang zijn mensen langer gaan leven, maar de maatschappij zegt hen dat ze te lang leven. Voor wie z'n zelfredzaamheid verliest, is de meest voor de hand liggende oplossing dan maar naar een instelling te gaan, naar een rust- en verzorgingstehuis of een voorziening voor langdurig zieken. De plaatsing in een instelling veroordeelt de bejaarden al te vaak tot een leven in isolement, waardoor ze steeds minder zin hebben in het leven. Sommige instellingen bieden onderdak aan 500 personen. Het is niet moeilijk om hierin je eigen identiteit te verliezen. De vrijheid om volgens je eigen gewoontes te leven wordt beknot door het vaststaande ritme van de instelling en door het samenwonen met mensen die je niet kent. Je moet je aan de regels van het huis onderwerpen. Aan je eigen kleine wensen voldoen of bepaalde activiteiten verder zetten wordt moeilijk. Voor heel wat bejaarden kan de plaatsing in een instelling vermeden worden. Ze zouden thuis kunnen blijven wonen indien ze beroep konden doen op eenvoudige medische zorgen en kinesitherapie aan huis, en op de nodige ondersteuning om hun zelfredzaamheid te herwinnen of te bewaren. Wie ziek is, wordt met de volgende situatie geconfronteerd: heel wat ziekenhuizen in Italië hebben geen geriatrische afdeling. Wie langdurige verzorging nodig heeft, wordt vroegtijdig uit het ziekenhuis ontslagen omdat z'n plaats op de gespecialiseerde afdeling nodig is voor een jonger iemand. We maken vaak mee dat het recht op verzorging voor bejaarden volkomen wordt genegeerd. In deze context komt ook euthanasie steeds vaker ter sprake.

Dat sommige bejaarden vragen om euthanasie is niets anders dan het extreme gevolg van een wijdverbreide houding om wie oud is te negeren en aan z'n lot over te laten. Zoals kardinaal Martini zei, kunnen we spreken van de "euthanasie van de verwaarlozing". Wie ooit de gelegenheid heeft gehad een stervende nabij te zijn, weet dat iemand die een goede behandeling krijgt met adequate pijnbestrijding, die omringd is door mensen die meevoelen en de wanhoop wegnemen, niet vraagt naar de dood maar naar het leven.

 

Eenzaamheid is een groot probleem dat niet alleen bejaarden in instellingen treft, maar ook hen die thuis of bij hun familie wonen. Eenzaamheid leidt tot neerslachtigheid, depressie en triestigheid, tot gemoedstoestanden dus die de psychische en fysische achteruitgang van de bejaarde versnellen. Een bejaarde die in een omgeving leeft die rijk is aan menselijke contacten, wordt minder snel ziek dan iemand die alleen leeft. De genegenheid van vrienden en/of familieleden verdrijft de negatieve kijk op de eigen leeftijd en de eigen situatie, die eenzame bejaarden zoveel angst bezorgt. Het alleen zijn is nog pijnlijker voor wie arm of ziek of hulpbehoevend is. Vaak gaat eenzaamheid samen met inactiviteit en passiviteit, wat het proces van veroudering doet versnellen.

In de voorbije jaren is het probleem van armoede bij bejaarden toegenomen. Sommigen hebben een pensioentje dat veel te laag is om te kunnen overleven, zeker wanneer je de kosten voor gezondheidszorg en andere hulpverlening ziet oplopen. In de landen van het westen krijgen ontmoetingscentra van verenigingen of parochies veel vragen van bejaarden om eten, kledij, medicijnen en geldelijke steun.. In enkele samenlevingen in Oost-Europa werd na 1989 een beduidende daling van de gemiddelde levensverwachting vastgesteld. Het zijn precies de bejaarden in deze landen die door de armoede en het gebrek dat ze lijden, de prijs betalen voor de moeilijke overgang naar een markteconomie. In het zuiden van de wereld, vooral in Zuid-Amerika en Azië waar de oudere bevolkingsgroep snel groeit, zijn de samenlevingen er niet op voorzien om op korte termijn een systeem van sociale bescherming uit te werken. Dat betekent dat veel landen bovenop de reeds bestaande spanningen ook nog deze crisis te verwerken krijgen.

De ouderen


 LEES OOK
• NIEUWS
22 November 2017
OUAGADOUGOU, BURKINA FASO

In Ouagadougou is een huis voor ouderen geopend: voor Marie en Angele begint een nieuw leven

IT | ES | DE | NL | ID
5 Mei 2017
SAN SALVADOR, EL SALVADOR

Eindelijk buiten de instelling – een vakantie voor ouderen van Salvador

IT | ES | DE | PT | NL | RU
7 December 2016
LONDEN, VERENIGD KONINKRIJK

In London there is a table ready for the poor: it's called ''Our Cup of Tea''. The video by BBC

IT | EN | ES | DE | FR | PT | NL | HU
18 Mei 2015
BUENOS AIRES, ARGENTINIË

Cultuur en vriendschap met de armen staan centraal tijdens het bezoek van Andrea Riccardi aan Buenos Aires

IT | EN | ES | DE | FR | NL
15 Mei 2015
KYIV, OEKRAÏNE

In Oekraïne zeggen jong en oud tesamen neen aan de oorlog: een dag van solidariteit tussen de generaties

IT | EN | ES | DE | FR | NL | UK
5 Maart 2015
BENIN

Een huis voor bejaarden in Benin, voor een cultuur van nabijheid, en niet van uitsluiting

IT | EN | ES | DE | FR | CA | NL
alle nieuws
• RELEASE
7 Februari 2018
Avvenire

L'Italia già «casa comune». Anziani e badanti, la forza di un abbraccio di debolezze

26 Januari 2018
Il Mattino di Padova

«Il dolore è lingua che accomuna»

24 Januari 2018
La Stampa

Apre il centro sociale a Sant’Andrea: “Una casa accogliente per tutti”

18 Januari 2018
SIR

Ministero per la solitudine: Comunità Sant’Egidio, “problema da non sottovalutare”. Servono “reti di protezione” e “alleanze tra generazioni”

21 December 2017
La Stampa

Villaggio Dalmazia. Una struttura per gli anziani

8 December 2017
La Repubblica.it

Marzia, i vecchi e la poesia della fragilità

alle persberichten
• EVENEMENTEN
25 Januari 2018 | PADUA, ITALIË

Convegno ''La città del noi, una proposta per Padova''

ALLE ONTMOETING VOOR DE VREDE
• DOCUMENTEN

Intervention d'Irma, personne âgée romaine, durant la visite du pape François à Sant'Egidio

alle documenten

FOTO'S

758 bezoeken

725 bezoeken

696 bezoeken

702 bezoeken

669 bezoeken
alle gerelateerde media