Comunitŕ di S.Egidio


 

13/02/2002


Papež prijal zástupce komunity Sant'Egidio
Papež Jan Pavel II. prijal (8.2.) pri své pravidelné audienci 300 katolických, pravoslavných a protestantských zástupcu komunity Sant’ Egidio.

 

Vatikán/ZENIT: Církevní hnutí Sant’ Egidio vzniklo v Ríme v roce 1968. Jeho zakladatelem byl tehdy ješte ani ne dvacetiletý Andrea Riccardi, v soucasné dobe jeden z nejznámejších italských historiku.

Hnutí Sant’ Egidio bylo navrženo na Nobelovu cenu míru za rok 2002. V soucasné dobe má pres 40 tisíc clenu, kterí pracují ve více než 60 zemích sveta.

Biskup Vincenzo Paglia z Terni, knez, který stál u zrodu této komunity, vysvetlil, že clenové komunity se scházejí - stejne jako v prvotní církvi - každý vecer ke spolecné modlitbe a své životy zasvecují pomoci potrebným.

Ve svém proslovu k papeži biskup Paglia uvedl, že prítomné biskupy, kneze a pastory ostatních krestanských církví spojuje prátelství ke komunite Sant’ Egidio. Kontakt s komunitou udržují i prímo v Ríme, at již behem odpoledních modliteb v bazilice Panny Marie v Zátiberí, pri službe bližním nebo v rozlicných místech sveta, kde je komunita prítomna. "Všichni zažíváme, jak krásné a úcinné - ve smyslu osobním i pastorálním - je pouto prátelství a bratrství, které má svuj základ v evangeliu," rekl biskup.

Jan Pavel II. odpovedel: "Lze konstatovat, že prátelství charakterizuje všechny aspekty života komunity Sant’ Egidio. Prátelství, které je prožíváno s evangelijní citlivostí, je úcinnou cestou jak být krestanem ve svete. Umožnuje prekonávat hranice a vzdálenosti, dokonce i tehdy, když se zdají neprekonatelné. Je to umení dialogu, schopnosti naslouchat a radostného nadšení pro evangelizacní úsilí."

"Takové prátelství se stává silou, která slouží k usmírení; nesmírne potrebnou silou v dnešním svete, který je tak tragicky poznamenán konflikty a násilnými konfrontacemi." Papež soucasne pripomnel pomoc hnutí Sant’ Egidio pri mírovém hnutí v Mozambiku a Guatemale.

Nakonec Svatý otec povzbudil všechny cleny i sympatizanty hnutí Sant’ Egidio k odhodlání "jít do hloubky". "Století, které ocekává, že evangelium bude sdelováno verohodne, vyžaduje ucedníky, kterí budou opravdovými svedky evangelia do všech dusledku," uzavrel papež.

Martin Horálek