change language
u bent in: home - nieuws newsletterlink

Support the Community

  
16 December 2015 | ROME, ITALIË

Humanitaire corridor reeds operatief: ze zullen het leven redden van kinderen, vrouwen en kwetsbare personen op de vlucht.

De gemeenschap van Sant’Egidio, de Federatie van de Italiaanse Evangelische Kerken en de Tavola Valdese, komen tijdens het Jubeljaar van Barmhartigheid tesamen op voor een oecumenisch project dat veiligheid en opvang met elkaar verzoent.

 
afdrukvoorbeeld

“Dit project is als een vredesakkoord, want het zal toestaan om vele mensenlevens te redden”. Dit waren de woorden van de voorzitter van Sant’Egidio, Marco Impagliazzo, deze ochtend toen hij sprak over de eerste humanitaire corridor voor de vluchtelingen op weg naar Italië. 

Het is de eerste keer dat dit gebeurt in ons land. “Op deze manier zal eindelijk wie er recht op heeft ons land kunnen bereken op een veilige manier, en de zogenaamde ‘reis des doods’ kunnen vermijden”, zo zei Impagliazzo nog.  Dank zij de ondertekening van een akkord tussen de gemeenschap van Sant’Egidio, de Federatie van Italiaanse Evangelische Kerken en de Tavola Valdese enerzijds, en de ministeries van Buitenlandse en Binnenlandse Zaken anderzijds, werd van start gegaan met een project dat aan duizend vluchtelingen die zich momenteel in Marokko, Libanon en Ethiopië bevinden, om Italië te bereiken met visa die worden uitgegeven om “humanitaire redenen”, op kosten van de hogergenoemde organisaties. Dus zonder enige economische tussenkomst van de staat, en zo onderlijnde Impagliazzo, met het voordeel van de veiligheid “die maximaal zal zijn tegenover wie aankomt met de boten, want de controles zullen nauwkeurig uitgevoerd worden en er zullen ook vingerafdrukken genomen worden”. 

Het project van de “humanitaire corridor”werd toegelicht deze ochtend op een persconferentie ten huize van de gemeenschap van Sant’Egidio in Rome. Het voorziet de aankomst in Italië van vluchtelingen die zich in een “kwetsbare”situatie bevinden, zoals vrouwen en kinderen, die vaak slachtoffer worden van mensenhandel, bejaarden, personen die drager zijn van een handicap of ernstige ziektes, en diegenen die erkend worden door de UNHCR als vluchtelingen. De drie ondertekenende organisaties zijn overtuigd dat het gaat om een “good practice” dat als model kan dienen voor andere Europese landen. De voorzitter van Sant’Egidio voegt eraan toe dat opnieuw het systeem van “sponsorship” – dat bestaat op andere continenten – kan onderzocht worden en geïntroduceerd worden in de Europese wetgevingen: de mogelijkheid om een “garant” aan te duiden (dit kunnen organisaties zijn of private personen), die bereid is om aan de vreemdeling kost en inwoon te garanderen, zodat ook familievereniging vereenvoudigd wordt. 

Vanaf vandaag al zullen de opgerichte kantoren in Marokko, Libanon en later ook in Ethiopië operatief zijn, waar zich vluchtelingen bevinden uit Syrië, Ethiopië en andere Subsaharische landen. Men zal voorzien in het opstellen van lijsten van personen die zich in een kwetsbare situatie bevinden, om deze over te maken aan de Italiaanse consulaure autoriteiten die visa zullen uitreiken met “beperkte territorialiteit” – dus enkel geldig voor Italië.