change language
nyní se nacházíte v: home - pŘÁtel...chudÝmi - pŘÁtel...na ulici - lidÉ bez domova newsletterkontaktlink

Support the Community

  

LIDÉ BEZ DOMOVA


 
verze pro tisk

Kdo jsou lidé bez domova?

Kvůli krizi sociálního státu, která zaujala mnoho evropských zemí a kvůli zhoršování ekonomické situace v dalších státech, v několika posledních letech neustále vzrůstá počet lidí žijících na ulici.  

Je to komplikovaný a nejednotný svět tvořený lidmi různého věku, životních příběhů a situací.

Stále častěji nemají důvody pro život na ulici kořeny ani ve výjimečných událostech ani v sociálním vyloučení. Naopak se jedná o události, které mohou postihnout řadu lidí: soudní rozhodnutí o vyklizení domu nebo bytu, napětí v rodině bez možného pozitivního řešení, ztráta práce, nemoc. Pokud se nenajde pomocná ruka, mohou tyto životní události přeměnit lidi, kteří dosud žili „normálním“ životem, na lidi bez ničeho. Proto potkáváme staré lidi, kteří přišli o byt, dospělé, kteří ztratili jakékoliv vazby po rozvodu s manželem nebo manželkou a stále častěji  nezaměstnané mladé lidi.

Situace cizinců žijících na ulici je odlišná. Obecně se jedná o mladé lidi, kteří spí na ulici pouze během první etapy imigrace kvůli nedostatku zázemí v imigrační zemi. Tuto zkušenost vnímají jako ponižující, ale akceptují ji jako nutný krok k lepšímu budoucímu začlenění do společnosti.

V některých zemích, především v jižní části světa, ale také v zemích východní Evropy, se stále častěji naráží na problém pouličních dětí "meňinos de rua". Jsou to děti, které skončily na ulici kvůli obrovské bídě nebo kvůli rozpadu rodiny.

V Africe a Latinské Americe lze potkat mezi mnoha žebrajícími nejen malomocné a nemocné lidi, ale i celé rodiny, které přišly o svůj domov

Oproti obecnému přesvědčení není život na ulici skoro nikdy výsledkem svobodného rozhodnutí. Ve skutečnosti je život na ulici těžký a nebezpečný, je to každodenní boj o přežití. Každý rok umírá mnoho lidí kvůli bídě a chladu jak v bohatých městech severní polokoule, tak i v chudých zemích. 

Ještě méně je život na ulici volbou pro to „být svobodný“: člověk bez domova žije v neustálém stavu obrovské zranitelnosti, protože je nucen být závislý na jiných lidech, dokonce v základních potřebách; je vystaven násilí, zimě a ponížení být odsunut na jiné místo, protože je považován za „nežádoucího“. 

Chybějící rodina

Pro mnoho lidí krize začíná a souvisí velkou měrou s absencí rodiny, která buď nikdy nebyla rodinou, nebo nemůže nadále fungovat. Na ulici je i podstatné množství žen.

Z osamělosti jsou lidé pomatení
Někteří lidé trpí psychickými problémy. Každé zvláštní chování má často svůj příběh plný utrpení.
Boj o důstojnost
Život na ulici je každodenním bojem o přežití. Jsou tam lidé, kteří se každý den vrhají do bitvy, aby si zachovali důstojnost. 
Životní bouře
Mezi lidmi bez domova je velmi rozšířený alkoholismus. Tito lidé touží po "normálním" životě, ale jejich životní situace z této touhy činí nedosažitelný sen.
Paradox: mladí a bez budoucnosti
Průměrný věk lidí bez domova se snižuje, protože se na ulici objevuje stále více mladých lidí.
Doživotně poznamenaní
Mnoho lidí zažilo uvěznění. Ti, kteří jednou „udělali chybu“, jsou potrestáni dvakrát: prvním trestem je uvěznění a tím druhým následující vyloučení ze společnosti a z pracovního prostředí.
Bez práce
Být bez práce je problém prostupující celý pouliční svět. Nemít domov zcela znemožňuje nalezení nebo udržení práce.
Bez domova
Někteří lidé žijí na ulici, protože přišli o svůj byt.

Být cizincem
Pro řadu lidí, kteří vycestovali kvůli práci, aby mohli finančně podpořit svoji rodinu, je zkušenost s životem na ulici prvním obtížným krokem k začlenění se do společnosti, který ale nedělají s radostí.
Naděje na lepší budoucnost
Existuje hluboká touha po lepší budoucnosti, kterou si všichni zaslouží prožít, zvláště s ohledem na jejich obtížnou životní situaci.

Friends on the street

MEDIAGALLERY


 PŘEČTĚTE SI TAKÉ
• ZPRÁVY
27 Duben 2010

Mozambik: pokračuje program „Lidská práva vězněných“, jehož součástí jsou kurzy, v nichž se vězni mohou vyučit určitému řemeslu (v oboru tesař, pekař, keramik či obuvník). Tyto dovednosti jim po propuštění z vězení dávají š

IT | EN | ES | DE | FR | PT | CA | NL | ID | CS
15 Duben 2010

Mbeya (Tanzanie): Komunita zde dochází do věznice pro mladistvé a otevírá tak cestu k propuštění a usmíření.

IT | EN | ES | FR | PT | CA | NL | ID | CS
všechny novinky
• ZPRÁVA
13 Březen 2018
RP ONLINE

Flucht, Abi, Studium

15 Únor 2018
La Nazione

Un pasto per chi non ha nulla. Ecco come si può dare una mano

8 Únor 2018
SIR

Migrazioni: Pompei (Comunità Sant’Egidio), “nuove modalità di ingresso in Italia più flessibili ed efficienti”

5 Únor 2018
SIR

Immigrazione: Comunità Sant’Egidio, oggi anche la ministra Fedeli alla consegna dei diplomi per mediatori interculturali

15 Leden 2018
Corriere della Sera

Andrea Riccardi. Francesco traccia la differenza tra immigrazione e invasione

2 Leden 2018
Il Messaggero - ed. Civitavecchia

La comunità di Sant'Egidio offre il pranzo ai detenuti

všechny tiskové zprávy
• DOKUMENTY
Comunità di Sant'Egidio

Cinque proposte sull’immigrazione

Appello al Parlamento ungherese sui profughi e i minori richiedenti asilo

La Comunità di Sant'Egidio e i poveri in Liguria - report 2015

Corso di Alta Formazione professionale per Mediatori europei per l’intercultura e la coesione sociale

Sintesi, Rapporti, Numeri e dati sulle persone senza dimora a Roma nel 2015

Le persone senza dimora a Roma

všechny dokumenty

FOTO

1338 návštěvy

1422 návštěvy

1400 návštěvy

1417 návštěvy

1451 návštěvy
všechny související média